Δήμος Τρίπολης| Άδεια προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2020 14:44

Ο Δήμος Τρίπολης, με ανακοίνωση του Αντιδημάρχου κου Αλ. Κανελλόπουλου, ενημερώνει για την παρακάτω άδεια χρήσης δρόμου σε ιδιώτη, με διακοπή κυκλοφορίας λόγω στάθμευσης γερανοφόρου οχήματος.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥΧορηγούμε στον κ.Τότση Ηλία άδεια χρήσης δρόμου, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 56 (στο ένα ρεύμα της οδού) προκειμένου να σταθμεύσει  γερανοφόρο όχημα έμπροσθεν της επιχείρησής του, για να προβεί σε αντικατάσταση υαλοπίνακα, την Τετάρτη 11-11-2020 μεταξύ των ωρών 13:00 με 15:00.

Η οδοσήμανση και τα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου .

Η άδεια δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ