Δήμος Β.Κυνουρίας | Είσπραξη ειδικών τελών ελλιμενισμού σκαφών 2020

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019 12:02

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καμπύλης Γεώργιος ,Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας, με σχετική ανακοίνωση – γνωστοποίηση ενημερώνει:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 8122.1/29/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία έχει
δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. με αριθμό 2032/Β/25-7-2014, καθορίστηκαν τα ανταποδοτικά δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης και τα ειδικά τέλη ελλιμενισμού των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων καθώς και των παραδοσιακών πλοίων.Στα τέλη πρυμνοδέτησης και στα τέλη παραβολής, εάν αυτά καταβληθούν προκαταβολικά,
παρέχονται εκπτώσεις 20% (για ένα μήνα), 30% (για ένα εξάμηνο) και 40% (για ένα έτος).
Με τις διατάξεις της ίδιας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, έχει καθοριστεί επίσης, ότι η βεβαίωση και η είσπραξη των τελών ελλιμενισμού διενεργείται από τους οικείους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.
Για το λόγο αυτό γνωστοποιούμε σε όλους τους ιδιοκτήτες σκαφών, που ελλιμενίζουν ή πρόκειται να ελλιμενίσουν τα σκάφη τους στους λιμένες Παραλίου Άστρους, Αγίου Ανδρέα και Ξηροπηγάδου, ότι πρέπει να φροντίσουν το συντομότερο δυνατόν και όχι πέραν της 28ης Φεβρουαρίου 2020 (προκειμένου να επωφεληθούν των προβλεπομένων εκπτώσεων), να επισκεφθούν τον εντεταλμένο του Δημοτικού Λιμενικού μας Ταμείου κ. Πουλημένο Γεώργιο/Λογιστή που εδρεύει στο Παράλιο Άστρος (2755051536) είτε να προσέλθουν στη γραμματεία του Ταμείου στο Άστρος (2755360133), προκειμένου να καταβάλλουν τα προβλεπόμενα λιμενικά τέλη και να εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια ελλιμενισμού του σκάφους τους.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους απαραίτητα την Αστυνομική τους Ταυτότητα και αντίγραφο της άδειας πλόων του σκάφου τους.

Τέλος, όσον αφορά την είσπραξη των λιμενικών τελών των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, η οποία υλοποιείται σε εφαρμογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ναυτιλίας με αριθμό 8122.1/03/04 και η οποία έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ με αριθμό 310/Β/11-02/2014, γνωστοποιούμε ότι αυτή μπορεί να γίνεται και ετήσια (ανεξαρτήτως του χρόνου αναθεώρησης της αδείας), προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ωφελούνται των προβλεπομένων εκπτώσεων.

Και σε αυτήν την περίπτωση, τα λιμενικά τέλη πρέπει να καταβληθούν το αργότερο μέχρι και
την 28η Φεβρουαρίου 2020 και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν μόνο στη γραμματεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, προσκομίζοντας απαραίτητα την Αστυνομική τους Ταυτότητα και αντίγραφο της άδειας πλόων του σκάφου τους.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Καμπύλης Γεώργιος
Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας