Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα στην Τρίπολη

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020 13:07

Δύο ξεχωριστές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 27/1/2020.

Η πρώτη συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 8.00 το βράδυ με μοναδικό θέμα την “Ψήφιση – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 “Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε την 27η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 20.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για την ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα συζήτησης σύμφωνα με την με αριθμό 55905/29-07-2019 KYA Yπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και το αρ. πρωτ. 92/17-01-2020 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 4111/2013 καθώς και με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων:

 «Ψήφιση – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης έτους 2020».  

                                                           H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                           ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                                           ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Θα ακολουθήσει δεύτερη συνεδρίαση στις 9.00 το βράδυ με τα θέματα που περιλαμβάνονται στην επόμενη Πρόσκληση:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε την 27η  Iανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 21.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση καταβολής δαπάνης στην ΟΤΕ Α.Ε. για υπηρεσίες καλωδίωσης στην πλατεία Αγίου Βασιλείου στα πλαίσια του έργου WiFi4Eu
 2. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της Πλατείας της Κοιν. Δάρα στον Σύλλογο Δαραίων Αττικής από την 14-08-2020 έως και την 16-08-2020
 3. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Αγίας Βαρβάρας
 4. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Χωτούσας
 5. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Μαινάλου
 6. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Σιλίμνας
 7. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Αλωνίσταινας
 8. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Τσελεπάκου
 9. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Δάφνης
 10. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Βουνού
 11. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Αμπελακίου
 12. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Χρυσοβιτσίου
 13. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Ελαιοχωρίου
 14. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Λεβιδίου
 15. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Λεβιδίου
 16. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Δάρα
 17. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Οδοποιία Δήμου Τρίπολης»
 18. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής Α΄σταδίου και κατά συνέπεια και του συνολικού καθαρού χρόνου ολοκλήρωσης της μελέτης : ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Κ. ΛΕΒΙΔΙΟΥ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 19. Συγκρότηση επιτροπής του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου Τ.Κ. Σάγκα»
 20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή Συντήρηση κτιρίου και αύλειου χώρου και λοιπών δράσεων για τη σχολική μονάδα 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Τρίπολης
 21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα για το έργο: Συντήρηση Υπάρχουσας στέγης, επιχρισμάτων και αντικατάσταση φωτιστικών 1ου Δημοτικού Σχολείου
 22. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή χορήγησης άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος από εκδιδόμενα επ’αμοιβή πρόσωπα
 23. Αποδοχή εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας έτους 2020 στο Δήμο Τρίπολης
 24. Aντικατάσταση της κ. Λέλε Γεωργίας από αναπληρωματικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΗΤ
 25. Τροποποίηση της αρ. 688/2019 Α.Δ.Σ. περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου στο Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης και Επικοινωνίας» Δήμου Τρίπολης
 26. Σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία
 27. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Αλέας
 28. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Δάφνης
 29. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Πάπαρη
 30. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Πιάνας
 31. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Σάγκα
 32. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Σάγκα
 33. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Κεραστάρη
 34. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Στενού

                                                              H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                   ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                                                    ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ