Δωρεάν online πλατφόρμα για εκπαιδευτικούς για την υποστήριξη των χαρισματικών μαθητών

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 14:07

Ένα δωρεάν εκπαιδευτικό onlineεργαλείο, το «EGift» (www.highability.eu), αναπτύχθηκε πρόσφατα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και εκπαιδευτικών οργανισμών από εννέα ευρωπαϊκές χώρες. Μεταξύ αυτών είναι και το Κέντρο για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά/ CenterforTalentedYouthGreece του Κολλεγίου Ανατόλια.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα «E-Gift» εξηγεί την έννοια της χαρισματικότητας και δίνει στους εκπαιδευτικούς τα κατάλληλα εργαλεία και τη μεθοδολογία ώστε να διακρίνουν, να προσεγγίσουν και να υποστηρίξουν τους χαρισματικούς μαθητές, όταν τους συναντούν μέσα στη σχολική τάξη, δίνοντας έμφαση και στις υποκατηγορίες τους: εκείνους που δεν αποδίδουν στην τάξη, εκείνους που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καθώς και εκείνους που θεωρούνται υπερ-ταλαντούχοι.Παρά τις αυξημένεςακαδημαϊκέςικανότητέςτους, οισυγκεκριμένοιμαθητές, το ποσοστό των οποίων εκτιμάται ότι αγγίζει το 7%,δενέχουνσυχνά τηνευκαιρίανα αναπτύξουν,όσο θα μπορούσαν, το δυναμικό τους τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ηέλλειψητωνκατάλληλωνακαδημαϊκώνκινήτρων μπορεί να τους οδηγήσει σε αποσύνδεση από την εκπαιδευτική διαδικασία και σε ορισμένες περιπτώσεις σε διακοπή της φοίτησης, ειδικά αν ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η ενίσχυση των παιδιών μέσα στην καθημερινότητα της σχολικής τάξης και η δημιουργία ενός σταθερού, υποστηρικτικού, ενθαρρυντικού περιβάλλοντος έχουν ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον, την εξέλιξή τους και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, που θα τους επιτρέψει να επιτύχουν κάτι ξεχωριστό στην ενήλικη ζωή τους.

Ηπλατφόρμα χρησιμοποιείλογισμικόανοιχτούκώδικα και με πολύ απλό τρόπο προσφέρειμίαδιερευνητικήκαιεποικοδομητική επιμορφωτική εμπειρία στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στην εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών, αλλά και σε γονείς και επαγγελματίες στον τομέα της χαρισματικότητας.

Το υλικόαναλύεται σε πέντε ενότητες και με μορφή βιντεοπαρουσιάσεων μέσω ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ενώ χορηγείται και ανάλογη βεβαίωση παρακολούθησης.

Για δωρεάν εγγραφή, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.highability.eu

 ToΚέντρο για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά/ CTYGreece

Το Κέντρο για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά/ CenterforTalented (CTY) Greece ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2013 στο Κολλέγιο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη με την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και προσφέρει σε μαθητές εξωσχολικά καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα (ημερήσια, Σαββατοκύριακου, online και θερινά), μέσα από πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας. Το Κέντρο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, και είναι μέλος του European Council for High Ability (ECHA). Σύμβουλος του CTY Greece είναι το CenterforTalentedYouth του διεθνούς φήμης Πανεπιστημίου JohnsHopkins.

Ιδρυτικός δωρητής του CTYGreece είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλοι δωρητές είναι ο Όμιλος Eurobank και η εταιρία Lidl Ελλάς. Δωρητές είναι το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, η IntrasoftInternational, και η StarBulkCarriersCorp. Χορηγός αερομεταφορών είναι η AEGEANAirlines. Το CTYGreece υποστηρίζεται στην Κύπρο από τη Lidl Κύπρου.

https://www.cty-greece.gr/