Έναρξη λειτουργίας του Κολυμβητηρίου του ΔΑΚ Τρίπολης

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019 11:05

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Τρίπολης  ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας του Κολυμβητηρίου του ΔΑΚ Τρίπολης για την κολυμβητική περίοδο 2019 – 2020, η οποία ξεκινάει από σήμερα Δευτέρα 21/10/2019, κατόπιν συντήρησης και αποκατάστασης βλάβης, στην οποία και οφειλόταν η καθυστέρηση.

Το πρόγραμμα που θα ισχύσει κατά την τρέχουσα εβδομάδα και μέχρι να καταρτιστεί το νέο, θα είναι εκείνο που ίσχυε κατά το προηγούμενο έτος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στους Κολυμβητικούς Συλλόγους για περαιτέρω ενημέρωση.Όσον αφορά τα αποτελέσματα σχετικά με την επιλογή των παιδιών ευπαθών κοινωνικών ομάδων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στο τέλος της εβδομάδας. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί από το Ν.Π.Δ.Δ. στους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, καθώς και στους  Κολυμβητικούς Συλλόγους.

Τρίπολη, 21/10/2019