Ενημερωτική εκδήλωση στα Λαγκάδια για το ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020»

Τρίτη, 18 Απριλίου 2017 20:11

Ο Δήμος Γορτυνίας και το Επιμελητήριο Αρκαδίας, σε συνεργασία με την ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020» διοργανώνουν στις 24/4/2017 και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Λυκείου Λαγκαδίων, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Σχεδιασμός του προγράμματος ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2014 -2020 σε περιοχή παρέμβασης της Π.Ε Αρκαδίας».

Στελέχη της ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020» θα παρουσιάσουν:1. Το πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020», όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα (στόχοι, επενδυτικές προτεραιότητες, επιλέξιμες δαπάνες κλπ).

2. Τις μέχρι τώρα ενέργειες, τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό για την εφαρμογή του προγράμματος ΤΑΠΤοΚ.

Η εκδήλωση έχει σαν στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση του προγράμματος, διατύπωση απόψεων, αναγκών, ιδεών, καθώς και την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος και προτάσεων, στις περιοχές που σχεδιάζεται το πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ.