Επιστολή ΤΕΕ Πελοποννήσου στον Υφ.Εργασίας για το ασφαλιστικό των μηχανικών

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017 14:40

Προκειμένου να γίνουν “ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΒΑΣΤΑΧΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ”, το ΤΕΕ Πελοποννήσου απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Α. Πετρόπουλο, η οποία κοινοποιείται στον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γ. Στασινό καθώς και στον Πρόεδρο ΔΕ ΜΕΔΕ ΕΤΑΑ Κ. Μακέδο, με συγκεκριμένες προτάσεις υλοποίησης :

Η εφαρμογή του Ν. 4387/2016 για το ασφαλιστικό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα, από τα ήδη υπάρχοντα, προβλήματα στο κλάδο των Μηχανικών.Το εξοντωτικό καθεστώς του εφαρμοζόμενου νέου ασφαλιστικού Νόμου που αποτελεί ουσιαστικά ένα καθαρά φοροεισπρακτικό μηχανισμό, μαζί με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των Ελευθέρων Επαγγελματιών, επιδεινώνει το ήδη ασφυκτικό κλίμα για τους συναδέλφους και οδηγεί ουσιαστικά εκτός επαγγέλματος το σύνολο των εναπομεινάντων επαγγελματικά δραστηριοποιούμενων Μηχανικών.

Το τελευταίο διάστημα αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των Μηχανικών-Μελών μας, ανεξαρτήτου ηλικίας, που παύουν την άσκηση του επαγγέλματός τους και διαγράφονται από το ΤΕΕ.

Συγχρόνως, αυξάνεται δραματικά και ο αριθμός των Μηχανικών που ήδη βρίσκονται σε δυσμενή θέση και δεν μπορούν να πληρώσουν εμπρόθεσμα ασφαλιστικές εισφορές για το 2016, κάποιοι μάλιστα που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών, χάνουν πλέον την ρύθμιση.

Στα τέλη του προηγουμένου έτους, οι Μηχανικοί κλήθηκαν, μέσα σε δύο μήνες, να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές α’ και β’ εξαμήνου 2016 μαζί με όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις. Το αίτημα του ΤΕΕ για παράταση πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών δεν έγινε δεκτό από την πλευρά σας και στις αρχές του 2017 προβήκατε σε εξαγγελίες περί παράτασης, οι οποίες δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί.

Αποτέλεσμα της ακολουθούμενης πολιτικής είναι το 90% σχεδόν των Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών να μην έχει σήμερα ασφαλιστική ενημερότητα, γεγονός το οποίο ουσιαστικά δεν τους επιτρέπει να ασκούν επάγγελμα αφού δεν μπορούν να συμμετέχουν και να αναλαμβάνουν Μελέτες & Έργα Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

Συγχρόνως όμως και άλλα προβλήματα, ειδικά για τους Μηχανικούς Ε.Δ.Ε. και Μελετητές, διαφαίνονται. Σύμφωνα με το Ν.4387/16, αναφέρεται ότι τμήμα της περιουσίας  του τομέα ΤΣΜΕΔΕ μεταβιβάζεται στο νεοϊδρυθέν Ταμείο Μηχανικών Δημοσίων Έργων ΤΜΕΔΕ, που προβλέπεται να είναι ο καθολικός διάδοχος του ΤΣΜΕΔΕ για την εγγυοδοσία.

Πρόσφατα, με σχετική σας Υπουργική Απόφαση (αρ.πρωτ.:οικ61662/3406/30-12-2016) μεταβιβάστηκε στο ΤΜΕΔΕ ένα πολύ μικρό τμήμα, ειδικά της κινητής, περιουσίας του τ. ΤΣΜΕΔΕ, περιουσίας που προέρχεται από τα χρήματα των μετόχων-ασφαλισμένων Μηχανικών του τ. ΤΣΜΕΔΕ, το οποίο δεν επαρκεί για την απαραίτητη λειτουργία του νέου Ταμείου.

Πολύ σύντομα το ΤΜΕΔΕ θα αδυνατεί να παρέχει εγγυοδοσία και πιστοδοσία στους ασφαλισμένους του, με αποτέλεσμα χιλιάδες εργοληπτικές και μελετητικές επιχειρήσεις να βάλουν “λουκέτο”.

Επίσης πρέπει να επισημάνομε ότι παρατηρούνται πολλά προβλήματα στην εφαρμογή του Ν.4387/16 (ελλειπές Μητρώο ασφαλισμένων Μηχανικών στον ΕΦΚΑ, υποστελέχωση και αδυναμία έκδοσης εγγυητικών επιστολών στο ΤΜΕΔΕ κλπ) που ταλαιπωρούν περαιτέρω τους Μηχανικούς και που πρέπει άμεσα να επιλυθούν.

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή πλέον, οι Μηχανικοί που έχουν μείνει στη χώρα μας και προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν μέσα σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον υποαπασχόλησης, υπερφορολόγησης και υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών, έχουν φθάσει στα όρια αντοχής τους και δεν έχουν άλλα περιθώρια επαγγελματικής επιβίωσης.

Επειδή δεν θέλομε να πιστεύομε ότι η Πολιτεία αντιμετωπίζει τους Μηχανικούς σαν “τον εχθρό που πρέπει να παταχθεί, να καταστραφεί και να αφανισθεί”.

Επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Έλληνες Μηχανικοί αποτελούν διαχρονικά βασικό τμήμα του παραγωγικού τομέα της Ελλάδας με σημαντική ιστορικά συνεισφορά στην ανάπτυξη της χώρας και η περαιτέρω διάλυση και ο αφανισμός τους δεν αφήνει άλλα περιθώρια για ανάκαμψη της οικονομίας και έξοδο από την κρίση.

Σας ζητάμε να προβείτε άμεσα στην υλοποίηση των κατωτέρω αιτημάτων-προτάσεών μας:

  • Να δοθεί παράταση πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών των Μηχανικών του β’ εξαμήνου 2016 μέχρι 31/3/2017 και επαναφορά-διατήρηση όλων των διακανονισμών που απωλέσθηκαν εκ του λόγου αυτού.
  • Στις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές να μην περιλαμβάνονται οι αναδρομικές αυξήσεις εισφορών του Ν.3986/11, οι οποίες πρέπει να καταργηθούν στο σύνολό τους και τα τυχόν ήδη καταβληθέντα ποσά να επιστραφούν ή συμψηφισθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
  • Να θεσπιστεί ρύθμιση πληρωμής στο μέγιστο δυνατό αριθμό δόσεων όλων των υπολοίπων κάθε είδους δημιουργηθεισών μέχρι το 2016 οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών των Μηχανικών με σύγχρονη διαγραφή των προσαυξήσεων.
  • Να μεταβιβαστεί στο ΤΜΕΔΕ η περιουσία του τ. ΤΣΜΕΔΕ που απαιτείται για την κάλυψη και διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του νέου Ταμείου.

Τονίζομε για άλλη μία φορά τον άδικο-αντιπαραγωγικό-αντιαναπτυξιακό-καθαρά φοροεισπρακτικό χαρακτήρα του Ν.4387/16 και εμμένομε στις θέσεις μας για τροποποίηση-αναμόρφωσή του σύμφωνα με τις αρχές του ασφαλιστικού-κοινωνικού δικαίου, τις επιταγές του Συντάγματος και φυσικά λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή πραγματικότητα με τις άκρως δυσμενείς συνθήκες για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού.

Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου

Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη

Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π.- M.Sc.