Γενική Συνέλευση και εκλογές του Εμπορικού  Συλλόγου Τρίπολης “ΕΡΜΗΣ”

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020 12:39

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Τρίπολης καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση,  την  21/10/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ, στα γραφεία του Εμπορικού  Συλλόγου,  Σπετσεροπούλου 9-11 στην Τρίπολη .

Σε περίπτωση αναβολής λόγω μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί  την Δευτέρα 26/10/2020 και ώρα 19:00 μ.μ.Καταληκτική ημερομηνία σε περίπτωση εκ νέου αναβολής ορίζεται η 02/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Απολογισμός των πεπραγμένων του συλλόγου
  2. Εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου Τρίπολης

Ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών ορίζεται η 02/12/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ έως 18:00μ.μ., στα  γραφεία του Εμπορικού  Συλλόγου,  Σπετσεροπούλου 9-11 στην Τρίπολη.