Γεωργία και κορωνοϊός – Προκλήσεις και διδάγματα για Ελλάδα και Ευρώπη

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020 12:31

του Χαράλαμπου Κασίμη*

Μέχρι σήμερα, τα ΜΜΕ και η εγχώρια συζήτηση για την κρίση του Covid-19 έχουν επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την οικονομία και λιγότερο στα πιθανά αίτια της κρίσης αυτής. Εξαίρεση αποτελεί η ανάλυση του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ με τίτλο «Οικονομικές προσεγγίσεις & εκφάνσεις της κρίσης του Covid-19: Αιτίες – Αβεβαιότητες – Πολιτικές Αντιμετώπισης» (Μάρτιος 2020) η οποία επιχειρεί μια πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση των απόψεων που έχουν διατυπωθεί σε διεθνές επίπεδο τόσο για τις αιτίες και τα χαρακτηριστικά της κρίσης του Covid-19 όσο και για τις πολιτικές αντιμετώπισής της .Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν κείμενο προχωρά σε μια εμβάθυνση της ανάλυσης για τα αίτια εκδήλωσης νέων ασθενειών, όπως το Covid-19, με έμφαση σε τρεις κύριες παραμέτρους: Η πρώτη είναι αυτή που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις στο φυσικό οικοσύστημα. Η δεύτερη, με το ίδιο το μοντέλο της βιομηχανικής γεωργίας, και η τρίτη με τη διεθνοποίηση της κατανάλωσης εξωτικών ειδών και την ένταξή τους στην διατροφική αλυσίδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

* Ο Χαράλαμπος Κασίμης είναι καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Γενικός Γραμματέας υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων