Η Αποκεντρωμένη ενέκρινε την ΜΠΕ, για την μονάδα επεξεργασίας ζωικών υπολειμμάτων στο Αθήναιο Αρκαδίας – Δείτε την απόφαση

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021 20:05

Με απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου ενέκρινε την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για την μονάδα επεξεργασίας ζωικών υπολειμμάτων στην περιοχή του Αθήναιου Αρκαδίας.

Σημαντικό είναι, το γεγονός ότι στο σκεπτικό της απόφασης έγκρισης της ΜΠΕ, έχει ληφθεί υπόψη ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, αν και ενημερώθηκε εγκαίρως, δεν γνωμοδότησε επί του θέματος. Η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια στις 4 Ιουνίου λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι και είναι απορίας άξιον πως δεν το πήρε είδηση κανένας περιφερειακός σύμβουλος, μέχρι χθες Δευτέρα απόγευμα, που συζητήθηκε το θέμα στο περιφερειακό συμβούλιο.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι το περιφερειακό συμβούλιο, αν και επρόκειτο να συζητήσει το θέμα και να γνωμοδοτήσει επ’ αυτού πριν από περίπου 10 ημέρες, διέκοψε τη συνεδρίαση ακριβώς πριν ξεκινήσει η συζήτηση του θέματος  για χθες Δευτέρα 7 Ιουνίου, όπερ και εγένετο, με τη διαφορά όμως ότι η απόφαση που έλαβε δεν έχει καμία πλέον αξία αφού ήδη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση είχε εκδώσει και δημοσιοποήσει την απόφασή της.

Επίσης, οφείλουμε για την ιστορία να σημειώσουμε ότι το δημοτικό συμβούλιο Τρίπολης, εγκαίρως είχε συνεδριάσει εκτάκτως και ομόφωνα,  έχει  εκφράσει την αντίθεσή του επί της ΜΠΕ και της λειτουργίας του εν λόγω εργοστασίου στην περιοχή.

Τώρα το μόνο που απομένει είναι προσφυγή κατά της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών, δηλαδή, μέχρι και το Σάββατο 3 Ιουνίου και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξει φορέας που θα προσφύγει κατά της ΑΕΠΟ. 

Δείτε την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αποκεντρωμένη διοίκηση όπως έχει δημοσιευθεί στη Διαύγεια