Η εορτή της Αναστάσεως του Πάσχα στον Πανάγιο Τάφο (vid, ph)

Τρίτη, 18 Απρίλιος 2017 19:34

Τήν μεσονύκτιον ραν το Μεγάλου Σαββάτου 2ας/15ης πριλίου 2017 πιφωσκούσης τς Κυριακς, 3ης /16ης πριλίου 2017, κατλθεν Πατριαρχική γιοταφιτική Συνοδεία πό το Κεντρικο Μοναστηρίου ες τόν Πανίερον Ναόν τς ναστάσεως.

νταθα λαβε χώραν ες τό Καθολικόν ρθρος τς Κυριακς  το Πάσχα διά τς ψαλμδίας το κανόνος «Κύματι Θαλάσσης», χρις ο νδυθσιν Μακαριώτατος, ο ρχιερες καί ο ερες .

Τούτων νδυθέντων, ρξατο πό το Καθολικο λιτανεία τρίς πέριξ το Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου.

Μετά τήν λιτανείαν Μακαριώτατος νέγνωσε νώπιον το ερο Κουβουκλίου τήν κατά Μρκον Εαγγελικήν περικοπήν  τς ναστάσεως καί ξεφώνησε τό «Δόξα τ γί καί μοουσί καί Ζωοποι καί διαιρέτ Τριάδι…» καί ρξατο τό «Χριστός νέστη» δεκάκις καί τό κκλησίασμα  δεκάδας  φοράς ν βο καί λαλαγμ κάστου ναφωνοντος  ες τήν δίαν ατο γλσσαν.

κολούθησεν ναστάσιμος Κανών το γίου ωάννου το Δαμασκηνο, ρθρος λος μετά τν Ανων καί τς Δοξολογίας καί ν συνεχεί θεία Λειτουργία το γίου ωάννου το Χρυσοστόμου, προεξάρχοντος το Μακαριωτάτου, συλλειτουργούντων το φιλοξενουμένου Σεβασμιωτάτου ρχιεπισκόπου Φινλανδίας κ. Λέοντος, το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. συχίου, τν Σεβασμιωτάτων ρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. ριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου καί το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου λενουπόλεως κ. ωακείμ, γιοταφιτν ερομονάχων, ν πρτος Γέρων Καμαράσης ρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος καί πλειάς ερέων κ τν χωρν λλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας, Οκρανίας, Φινλανδίας, ψάλλοντος το Πρωτοψάλτου το Πανιέρου Ναο τς ναστάσεως ρχιμανδρίτου π. ριστοβούλου καί το κ. Γεωργίου λβανο πό το ξώστου το δεξιο καί το ριστερο χορο.

Τς πανηγυρικς ταύτης καί συνάμα κατανυκτικς θείας Λειτουργίας τελειωθείσης, νεγνώσθη τό Παχάλιον μήνυμα το Μακαριωτάτου πό το Γέροντος ρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου ρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. ριστάρχου, ς πεται δε:

http://www.jp-newsgate.net/gr/2017/04/09/45185

καί το κκλησιάσματος  λαβόντος τήν θείαν Κοινωνίαν, Μακαριώτατος νέγνωσε τόν Κατηχητικόν Λόγον  το γίου ωάννου το Χρυσοστόμου «Ε τις εσεβής καί φιλόθεος …».

Τς θείας λειτουργίας πολυθείσης, Πατριαρχική Συνοδεία νλθεν ες τόν μοναστηριακόν Ναόν γίων Κωνσταντίνου καί λένης καί ες τό πιτροπικόν καί λαβε τό όν καί τόν τυρόν το Πάσχα.

κ τς ρχιγραμματείας

Εορτή Αναστάσεως Πάσχα στον Πανάγιο Τάφο

Πηγή: jp-newsgate.net