Η Ντίνα Νικολάκου εκπρόσωπος της «Νέας Πελοποννήσου» για τις διαδικασίες του debate

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019 18:46

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση της Περιφερειακής Αρχής…

“Εκπρόσωπος της παράταξης «Νέα Πελοπόννησος» για την διευθέτηση των τεχνικών και διαδικαστικών λεπτομερειών σχετικά με το debate που ζήτησε δημόσια ο περιφερειάρχης κ. Πέτρος Τατούλης, ορίζεται η κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου”