Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΤΕΙ Πελ/σου και Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018 09:31

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Ποσοτικής Ανάλυσης Δεδομένων (LAIQDA) του ΤΕΙ Πελοποννήσου, και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (ΠΔΕ ΠΕΛΟΠ) προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας σηματοδοτώντας την έναρξη της συνεργασίας τους με σκοπό την έρευνα για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών εντός των σχολικών δομών.

Στόχος της συνεργασίας είναι να φέρει σε επαφή τις σχολικές μονάδες με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές που προάγουν την καινοτομία. Ειδικά οι δράσεις στην Ρομποτική έχουν δημιουργήσει μια νέα κουλτούρα μάθησης και έχουν αποφέρει διακρίσεις για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσω της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, εκπαιδευτικοί και ακαδημαϊκοί θα μπορούν να συνδυάζουν την τεχνογνωσία τους για την οργάνωση στοχευμένων δράσεων για τους μαθητές και τις μαθήτριες όλης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.Παράλληλα, η συνεργασία επεκτείνεται και στον τομέα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών καθώς και στην εκπόνηση έρευνας σχετικά με την αξιοποίηση της τεχνολογίας στο χώρο του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί δράση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να προωθήσουν τη χρήση της Ρομποτικής στα σχολεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η δράση, που θα υποστηριχθεί τεχνικά και υλικά από το Δίαυλο Καινοτομίας «ο Σπόρος», θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Ποσοτικής Ανάλυσης Δεδομένων (LAIQDA) του ΤΕΙ Πελοποννήσου (Καλαμάτα) και μπορεί να φιλοξενήσει έως 16 εκπαιδευτικούς. Δέκα συμμετέχοντες θα λάβουν το απαραίτητο υλικό (10 μικροελεγκτές Arduino UNO με πληθώρα αισθητήρων και συσκευών εισόδου/εξόδου) για την εκτέλεση της δράσης από τον Δίαυλο Καινοτομίας «Ο Σπόρος», από τον οποίο θα γίνει η παρουσίαση των λειτουργικοτήτων και θα παράσχει υποστήριξη κατά τη διάρκεια της δράσης.

Επιπλέον μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 6 εκπαιδευτικοί με δικό τους εξοπλισμό (απαιτείται μικροελεγκτής Arduino, leds, buttons, αισθητήρες, servo, buzzers). Η πρώτη δράση περιλαμβάνει εκμάθηση του μικροελεγκτή ανοιχτού κώδικα Arduino, παρουσίαση των δυνατοτήτων του και ενημέρωση για projects που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στη διαδικασία της εκπαίδευσης.

Η έναρξη των επιμορφώσεων καθορίζεται στις 20 Μαρτίου 2018 με το ακόλουθο πρόγραμμα:

• Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 (17:00 – 20:00)

• Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 (17:00 – 20:00)

• Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 (17:00 – 20:00)

• Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 (17:00 – 20:00)

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος* θα υποβάλλεται μέσω σχετικής φόρμας στο URL:
https://goo.gl/forms/LFEgMdE9uchZyynZ2 

Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 18/3/2018

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στους ιστότοπους: http://deo.teipel.gr/ και
http://arduino.osporos.com/

*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθότι οι θέσεις είναι περιορισμένες.