Καλές πρακτικές από το Δημοτικό Βυτίνας σε Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019 22:43

Διάχυση των εμπειριών που αποκτήθηκαν και των καλών πρακτικών που εφαρμόστηκαν στο Δημοτικό Σχολείο Βυτίνας κατά την προετοιμασία και συμμετοχή των μαθητών/-τριών στους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής των τελευταίων ετών πραγματοποιήθηκε από τον Διευθυντή του σχολείου κ. Ιωάννη Καρούντζο, στο πλαίσιο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής ως εργαλείο για την απόκτηση γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και  την παροχή κινήτρων στους/στις μαθητές/-τριες.Οι Επιμορφώσεις διοργανώθηκαν από τον Συντονιστή της 9ης Ενότητας Δ.Σ. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Πελοποννήσου κ. Μιχαήλ Πολυχρονόπουλο και διεξήχθησαν σε Σχολεία της οικείας Ενότητας της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πελοποννήσου (Κορινθία, Αργολίδα) στις 6 & 9 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα, με τη συμμετοχή 60 εκπαιδευτικών από 8 Σχολικές Μονάδες

 

Μέρος του  εξοπλισμού ρομποτικής που χρησιμοποιήθηκε για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών διατέθηκε από το Μουσείο Υδροκίνησης Δημητσάνας και ευχαριστούμε τη Διευθύντρια κα. Παπαδοπούλου Ήρα.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις: