Κατεπειγόντως συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Β. Κυνουρίας

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020 17:50

Kατεπείγουσα συνεδρίαση θα γίνει την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, προκειμένου να ληφθεί απόφαση στο κατωτέρω θέμα:

  1. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων χώρου αιγιαλού και παραλίας (καντίνες) Δήμου Βόρειας Κυνουρίας χρονικής περιόδου 2020 – 2022.

(Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθόσον η διαδικασία εκμίσθωσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί εγκαίρως ενόψει έναρξης της θερινής περιόδου)Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ