Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο…

Πέμπτη, 29 Μάρτιος 2012 16:35

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ «ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΛΕΥΚΤΡΟ – ΣΠΑΡΤΗ

Η Αστυνομία ανακοίνωσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος- Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη», που ανήκει στην εδαφική αρμοδιότητα της Α.Δ. Αρκαδίας, με σκοπό την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς την πρόληψη και αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων και συγκεκριμένα:

Ολιγόλεπτες διακοπές που δεν θα ξεπερνούν κάθε φορά τα 5 λεπτά  και μπορεί να λαμβάνουν χώρα  καθ΄ όλο το 24ωρο όλων των ημερών, με εξαίρεση των εορτών.

 

Ανισόπεδος Κόμβος Νεστάνης

Κλάδοι εισόδου και εξόδου

Οδός προς Βυτίνα

 

Ανισόπεδος Κόμβος Τρίπολης – Βόρεια

Κλάδοι εισόδου και εξόδου

ΠΕΟ Τρίπολης – Άργους

Οδός προς ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης

 

Ανισόπεδος Κόμβος Τεγέας

Κλάδοι εισόδου και εξόδου

Εθνική οδός Τρίπολης – Σπάρτης

 

Ανισόπεδος Κόμβος Τρίπολης – Νότια

Κλάδοι εισόδου και εξόδου

ΠΕΟ Τρίπολης – Καλαμάτας

 

Ανισόπεδος Κόμβος Αθήναιου

Κλάδοι εισόδου και εξόδου

ΠΕΟ Τρίπολης – Καλαμάτας

Περιοχή του κυκλικού κόμβου

Οδός προς Ασέα / Πάπαρη

 

Ανισόπεδος Ημικόμβος Αλφειού (Μεγαλόπολης)

Κλάδοι εισόδου και εξόδου

ΠΕΟ Τρίπολης – Καλαμάτας

 

Ανισόπεδος Κόμβος Παραδεισίων

Κλάδοι εισόδου και εξόδου

ΠΕΟ Τρίπολης – Καλαμάτας

 

Χρονική ισχύς των ρυθμίσεων: Η χρονική ισχύς των προαναφερθεισών πιθανών ρυθμίσεων είναι για την περίοδο από 1-4-2012 και έως 31-12-2012.

–    Π ε ρ ί ο δ ο ι    ε ο ρ τ ώ ν : Ως «περίοδος εορτών» χαρακτηρίζονται τα χρονικά διαστήματα που διαμορφώνονται γύρω από τις επίσημες ή κατ΄ έθιμον αργίες του χρόνου, ήτοι ΠΑΣΧΑ (12/17-4-2012), ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ (27-4/1-5-2012), ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (01/04-6-2012), 15ΑΥΓΟΥΣΤΟ (14/15-8-2012), 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (26/28-10-2012), ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (21/26-12-2012) & ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ( 28/31-12-2012).

Η ταχύτητα που θα αναπτύσσουν τα οχήματα στις ανωτέρω οδούς, θα είναι σύμφωνα με την υφιστάμενη οδική σήμανση.

Η ανάδοχος εταιρεία  ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. υποχρεούται να τοποθετεί και να συντηρεί την απαι-  τούμενη οδική σήμανση, καθώς επίσης   να λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2699/99 (ΚΟΚ).

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ( Ν. 2696/99  ΦΕΚ 57-Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3452/2007.