Κλείνουν την Κυριακή Σπετσεροπούλου και Δαρειώτου για εργασίες εκσκαφής

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020 13:14

Σύμφωνα με σχετική απόφαση την οποία υπογράφει ο αντιδήμαρχος Τρίπολης, Αλέξανδρος Κανελλόπουλος, χορηγείται άδεια χρήσης δρόμου στο ΔΕΔΔΗΕ, με διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Σπετσεροπούλου, από τη συμβολή της με την οδό Δεληγιάννη, μέχρι τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου και η οδός Δαρειώτου από τη συμβολή της με την οδό Γρηγορίου Ε’, την Κυριακή 31/5/2020 και μεταξύ των ωρών 8:00 π.μ. έως 14:30, προκειμένου ο ανάδοχος εργολάβος της υπηρεσίας «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» να προβεί σε εργασίες εκσκαφής διάβασης υπογείων καλωδίων στη συγκεκριμένη οδό.

Η οιαδήποτε φθορά προκληθεί στο πεζοδρόμιο και στο οδόστρωμα, θα βαρύνει την αιτούντα εταιρεία.Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, αποτελούν ευθύνη της ενδιαφερόμενης, καθώς και η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων.

Η άδεια δύναται να ανακληθεί, οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου.