Κλειστά τα σχολεία A/θμιας στις 9/1 σε Βαλτεσινίκο, Δημητσάνα και Λαγκάδια

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019 17:48

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Διακοπής μαθημάτων σχολείων
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 94 παρ. 4 περ. 27
2. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιφέρεια του δήμου
μας.
3. Το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των
σχολείων Α/θμιας εκπαίδευσης Βαλτεσινίκου, Δημητσάνας και Λαγκαδίων
στον Δήμο Γορτυνίας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη διακοπή λειτουργίας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, των σχολείων
Α/θμιας εκπαίδευσης Βαλτεσινίκου, Δημητσάνας και Λαγκαδίων του Δήμου
Γορτυνίας στις 09/01/2019.

Ο Αντιδήμαρχος Για θέματα ΠαιδείαςΚωνσταντίνος Κανελλόπουλος

Κοιν: Δ/νση Α/θμιας εκπαίδευσης