Κλειστά τμήματα λόγω κορωνοϊού στο Δημοτικό Σχολείο Τεγέας

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 15:17

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού, έκλεισαν τμήματα, στο Δημοτικό Σχολείο Τεγέας, που λετουργεί στο Στάδιο.

Συγκεκριμένα έκλεισαν  τα παρακάτω τμήματα.Ε΄ ΑΓΓΛΙΚΑ (Ε Τάξη), Ε΄ ΓΑΛΛΙΚΑ (Ε Τάξη), Ε΄ ΤΑΞΗ (Ε Τάξη), Ζ0*Ε1 (Ε Τάξη), Ζ1*Ε1 (Ε Τάξη), Ζ2*Ε1 (Ε Τάξη), ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ Ε (Ε Τάξη), Ζ0*Α1 (Α Τάξη), Ζ1*Α1 (Α Τάξη), Ζ2*Α1 (Α Τάξη), Ζ0*Β1 (Β Τάξη), Ζ1*Β1 (Β Τάξη), Ζ2*Β1 (Β Τάξη), Ζ0*Γ1 (Γ Τάξη), Ζ1*Γ1 (Γ Τάξη), Ζ0*Δ1 (Δ Τάξη), Ζ1*Δ1 (Δ Τάξη), Ζ2*Δ1 (Δ Τάξη), Ζ0*ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη), Ζ1*ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη), ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ Α (Α Τάξη), ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ Β (Β Τάξη), ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ Γ (Γ Τάξη), ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ Δ (Δ Τάξη) από 11/2 έως και 24/2.

Να αναφέρουμε πως το μάθημα θα γίνεται με τηλεκπαίδευση.