Λαμπρόπουλος – Πράσινο Ταμείο| Μελέτες απομάκρυνσης αμιαντοσκεπών οικισμού Δήμου Μεγαλόπολης

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 12:49

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 16-5-2022 τηλεδιάσκεψη με τον Αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Λαμπρόπουλο και το επιστημονικό προσωπικό του Πράσινου Ταμείου  με θέμα τις απαιτούμενες ενέργειες για την ενεργοποίηση της δράσης του Πράσινου Ταμείου: Μελέτες ωρίμανσης έργου απομάκρυνσης αμιαντοσκεπών οικισμού Δήμου Μεγαλόπολης.