Λειτουργία λαϊκών αγορών του Δήμου Τρίπολης (02/06/2021) – Τα ονόματα των παραγωγών

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021 10:16

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση του Δήμου Τρίπολης:

Έχοντας υπόψη:Την με αριθ. πρωτ. 32809/24-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων που αφορά στους «Ελέγχους για την εφαρμογή των άρθρων 17-22 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20/3/2020 (Α’68) και των ΚΥΑ Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20006 (ΦΕΚ 943 Β’/20-3-2020) και αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20040 (Β’ 988/22-3-2020)»

Τη με αριθ. Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.23451/2020 (ΦΕΚ 1210Β’/7-4-2020) ΚΥΑ.

Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α’) «Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας των αγαθών».

Το άρθρο 32 παράγραφος 4 του Ν. 4497/13-11-2017  σχετικά με την τοποθέτηση προσωρινών παραγωγών πωλητών στις λαϊκές αγορές..

Τους αριθμούς των θέσεων που κατέχουν οι μόνιμοι δραστηριοποιούμενοι πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές.

Την ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 29922/2021 (ΦΕΚ 1944/Β΄/13-05-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας», σύμφωνα με την οποία θα δραστηριοποιείται το πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των πωλητών με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων για το διάστημα από τη Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου  2021 και ώρα 6:00 καθώς και το σχέδιο με τη διάταξη των θέσεων που έχει συνταχτεί σε εφαρμογή αυτής.

Ανακοινώνουμε τη λίστα με τα ονόματα των πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών), που θα δραστηριοποιηθούν στη λαϊκή  αγορά :

της πλ. Μαντινείας 02 / 06 / 2021 ημέρα Τετάρτη.

 ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Α/Α ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 2 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2 6 ΜΠΙΝΙΟΥ ΑΝΝΑ
3 20 ΖΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ
4 26 ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5 28 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
6 32 ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
7 34 ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
8 38 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9 40 ΓΚΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
10 42 ΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11 52 ΠΑΠΑΜΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
12 58 ΛΙΑΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
13 66 ΛΙΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14 68 ΓΕΩΡΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
15 70 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
16 74 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
17 76 ΤΣΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
18 80 ΓΚΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
19 84 ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
20 88 ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21 94 ΚΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
22 98 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23 106 ΝΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24 108 ΛΙΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
25 112 ΚΛΕΙΔΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ
26 116 ΝΤΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27 9 ΣΚΟΥΜΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
28 49 ΤΖΙΤΖΙΛΩΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
29 55 ΛΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
A/A ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 4-5 ΜΕΓΡΕΜΗ ΕΛΕΝΗ
2 50-51 ΞΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3 59-60 ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4 91-92 ΤΖΟΥΡΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
5 109-110 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 ΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
2 ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΡΙΑ
3 ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
4 ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5 ΜΑΣΣΙΟΣ ΔΗΝΗΤΡΙΟΣ
6 ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7 ΣΑΡΡΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
8 ΣΕΛΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
9 ΣΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
10 ΣΚΛΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11 ΣΤΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12 ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ οτι:

Όσοι από τους μόνιμους και προσωρινούς παραγωγούς δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω κατάσταση, μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά της πλατείας Βαλτετσίου.

Η  ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

Για τους επαγγελματίες πωλητές που κατέχουν δυο (2) μόνιμες θέσεις, λαμβάνεται υπόψη ο πρώτος αύξοντας αριθμός θέσης.

Οι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν να φορούν μάσκα και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας (αντισηπτικά …κ.τ.λ.) κατά τα προβλεπόμενα.

Σε περίπτωση κατάργησης των περιορισμών λόγω της Πανδημίας COVID-19, παύει να ισχύει το παρόν  πρόγραμμα λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στα τηλέφωνα : 2713 610416,  2713 600430.