Μέτρα στήριξης των ελαιοπαραγωγών ζητά το Επιμελητήριο Λακωνίας από τον υπουργό Μ. Βορίδη

Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020 22:27

Την παρέμβαση του υπουργού Αργοτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη, για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ελαιοπαραγωγών με τη χαμηλή τιμή του λαδιού, ζητά με επιστολή του το Επιμελητήριο Λακωνίας, δια του προέδρου του Ιωάννη Παναρίτη.

Στην επιστολή του Επιμελητηρίου επισημαίνεται – μεταξύ άλλων – ότι, “Είναι γνωστό πως η τιμή διαμορφώνεται τόσο από την ποσότητα και την ποιότητα όσο και από εξωγενείς, σε σχέση με τον παραγωγό, παράγοντες που έχουν να κάνουν με το διεθνή ανταγωνισμό, αλλά και τις αποφάσεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα προβλήματα αυτά προστίθεται και η πάγια αδυναμία του ελληνικού κράτους και των παραγωγών να δώσουν στο ελληνικό ελαιόλαδο, παρόλη την ποιότητά του, τη  θέση που του αξίζει στη διεθνή αγορά, αφενός μεν λόγω της διακίνησής του στην πλειονότητά του ως χύμα, αφετέρου δε λόγω της μη ύπαρξης στρατηγικού σχεδιασμό προώθησής του”.Επίσης καλεί τον υπουργό να προχωρήσει άμεσα σε,

  • “Ενίσχυση των παραγωγών ελαιολάδου για την ελάφρυνση του κόστους παραγωγής.
  • Χαμηλότοκα δάνεια στους συνεταιρισμούς και τυποποιητές, όπως γίνεται σε άλλες χώρες, προκειμένου να ανταπεξέλθουν τόσο στις πρόσφατες δυσκολίες, όσο και στον απαιτούμενο εκσυγχρονισμό τους που θα δώσει ώθηση στην εξωστρέφεια της δραστηριότητάς τους.
  • Να τεθούν όρια στην εξαγωγή χύμα ελαιολάδου με την ταυτόχρονη ενίσχυση, των επιχειρήσεων, μέσω προγραμμάτων, για την τυποποίησή του.
  • Ενεργοποίηση των φορέων προώθησης των ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό (Γραφεία Ο.Ε.Υ, κλπ) για την ανεύρεση νέων αγορών για το ελληνικό ελαιόλαδο.
  • Εκστρατεία προώθησης του ελληνικού ελαιολάδου από το Υπουργείο σας σε συνεργασία με φορείς όπως η Enterprise Greece, τα γραφεία Ο.Ε.Υ. και τα Επιμελητήρια.
  • Να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου των προσμίξεων του ελληνικού ελαιολάδου με ξένα και της προώθησής του ως ελληνικό. Το φαινόμενο αυτό πιθανόν να ενταθεί λόγω της εξαίρεσης του ελληνικού ελαιολάδου από τους αμερικανικούς δασμούς”.