«Μικροί φωτογράφοι εν δράσει!» στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016 13:08

Η ΛΕ.ΦΩ.Σ παρουσίασε τα αποτελέσματα του προγράμματος «Μικροί φωτογράφοι εν δράσει!» που υλοποίησαν τα μέλη της για παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου.

Η παρουσίαση έγινε από τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα το Σάββατο 4 Ιουνίου 2016 στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού.Ο στόχος του προγράμματος δεν ήταν μόνο η επαφή των παιδιών με την φωτογραφία αλλά και η καλλιέργεια των παιδιών από άποψη φωτογραφικής και εικαστικής παιδείας.

Τα παιδιά παρουσίασαν τις δικές τους φωτογραφικές ιστορίες που ήταν φανταστικές και τις δημιούργησαν με την δύναμη της εικόνας, αλλά και πραγματικές, εμπλουτισμένες με στοιχεία από την ιστορία του τόπου μας και τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρακολούθηση του προγράμματος.

Στο τέλος της παρουσίασης δόθηκαν αναμνηστικά διπλώματα σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και ανανεώθηκε το ραντεβού των παιδιών με τον κόσμο της φωτογραφίας την επόμενη χρονιά με την συνέχιση του προγράμματος «Μικροί φωτογράφοι εν δράσει!»