Μικροενστάσεις για την έξυπνη εξειδίκευση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφ.Πελ/σου

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020 19:15

Δεύτερη συνεδρίαση μέσα σε μία εβδομάδα για την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου και τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν στο σύνολό τους διαδικαστικά και δεν υπήρξαν ιδιαίτερες αντιρρήσεις.Τα θέματα της Αρκαδίας αφορούσαν σε εγκρίσεις διαγωνισμών για έργα συντήρησης ασφαλτοταπήτων στο οδικό δίκτυο της Νότιας Κυνουρίας, συντήρηση βατότητας δρόμων στην ΤΚ Πραστού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, αποκατάσταση βατότητας στην ΕΟ Τρίπολης-Πύργου και δρόμων που συμβάλλουν στην περιοχή της Βυτίνας, διαγωνισμός για τον καθαρισμό των υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας και της έδρας της Περιφέρειας.

Ερωτήματα και ενστάσεις υπήρξαν στο θέμα που αφορούσε το πρόγραμμα έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (διαγωνισμός και ενέργειες προώθησης του προγράμματος) από πλευράς του Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης “Νέοι Δρόμοι για την Πελοπόννησο” Γιώργου Πουλοκέφαλου, ο οποίος ψήφισε “λευκό”, λέγοντας πως και σε προηγούμενα αντίστοιχα προγράμματα δεν έγινε κάτι ουσιαστικό παρά μόνο δόθηκαν χρήματα.

Να αναφέρουμε πως το πρόγραμμα είναι ύψους 500 χιλιάδων ευρώ.

Δείτε στο βίντεο αποσπάσματα από τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.