Να μην αποκλεισθεί η Τρίπολη και άλλες πόλεις της Πελ/σου από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για τις αστικές αναπλάσεις

Δευτέρα, 20 Μάρτιος 2017 15:07

Κοινοβουλευτική παρέμβαση σχετικά με τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ε.Π. Πελοποννήσου 2014-2020, από την πρόσκληση της οποίας έχει αποκλεισθεί ο Δήμος Τρίπολης, άσκησε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Βουλευτής Αρκαδίας και επικεφαλής του Τομέα Ανάπτυξης της Κ.Ο. της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ).

Συγκεκριμένα, ο κ.Κωνσταντινόπουλος, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τον αποκλεισμό της Τρίπολης αλλά και άλλων Δήμων από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, αιτήθηκε την κατάθεση, από τους αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών, κ.Π.Σκουρλέτη, και Οικονομίας, κ.Δ.Παπαδημητρίου, των πρακτικών από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Πελοποννήσου, καθώς και του σκεπτικού βάσει του οποίου δεν συμπεριελήφθησαν στη σχετική πρόσκληση κάποιοι Δήμοι της Πελοποννήσου, μεταξύ των οποίων και η Τρίπολη. Ο Βουλευτής Αρκαδίας, στην παρέμβασή του, αναφέρει πως η αστική ανάπλαση θα αναβάθμιζε την πόλη της Τρίπολης, καθιστώντας την ελκυστικότερη ως τουριστικό προϊόν, και πως θα ήταν απολύτως σκόπιμο η Πρωτεύουσα της Περιφέρειας Πελοποννήσου να συμπεριληφθεί στο παραπάνω Πρόγραμμα.

Το πλήρες κείμενο της αίτησης κατάθεσης εγγράφων:

Κύριοι Υπουργοί,

Με την υπ’αριθμ. 293/02-02-2017 πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου «Πρόσκληση προς Αστικές Αρχές για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020» ύψους 17.625.000 εκ. ευρώ, καλούνται να υποβάλουν σχετικές προτάσεις για αστικές περιοχές της αρμοδιότητάς τους μόνο οι Δήμοι Καλαμάτας και Ναυπλιέων και Άργους (οι δύο τελευταίοι σε σύμπραξη).

Όπως αντιλαμβάνομαι, η πρόσκληση έχει εκδοθεί μετά από μελέτη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που είναι και η αρμόδια για το Ε.Π. Πελοποννήσου, καθώς και σχετική εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Πελοποννήσου. Επειδή οι υπόλοιποι Δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ειδικότερα ο Δήμος Τρίπολης, έχουν αποκλειστεί από την πρόσκληση αυτή, και επειδή η αστική ανάπλαση στο Δήμο Τρίπολης θα αναβάθμιζε την πόλη, καθιστώντας την πιο ελκυστική ως τουριστικό προϊόν, αιτώμαι την κατάθεση στη Βουλή των πρακτικών της σχετικής συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων – ειδικά δε του σκεπτικού βάσει του οποίου απεκλείσθη από το Πρόγραμμα ο Δήμος Τρίπολης.


Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Ιατρός Ακτινολόγος
Βουλευτής Αρκαδίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)