Νέες διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Τρίπολη

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019 10:41

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 4/12/2019 λόγω προγραμματισμένων εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στα παρακάτω Τ.Δ. :

Από ημ/νία και ώρα Έως ημ/νία και ώρα Δήμος/κοινότητα Περιγραφή περιοχής
4/12/201908:00 π.μ.

4/12/2019

15:00 μ.μ.

ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ.Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Τμήμα που περικλείεται από τις οδούς: Τσούκα, Ρεβελιώτη, Ιερολοχιτών & Καρτσόβης – περιοχή Κάρτσοβας)

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΕΔΔΗΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2710 / 242359