Ο δήμος Τρίπολης αξιοποιεί έμπρακτα την προγραμματική σύμβαση με το ΠΑΠΕΛ

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014 14:48

Ο Δήμος Τρίπολης αξιοποιεί το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, από το οποίο παρέλαβε την πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη, για τις προοπτικές ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού στο Δήμο Τρίπολης.Με τον τρόπο αυτό εγκαινιάζεται και επίσημα η συνεργασία τους, ύστερα από τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης τον Οκτώβριο του 2013 (φωτο), μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

Η μελέτη με θέμα “Προοπτικές ανάπτυξης αθλητικού τουρισμού στο Δήμου Τρίπολης με έμφαση στα ομαδικά αθλήματα”, αναπτύσσει προτάσεις, ώστε ο Δήμος Τρίπολης να δημιουργήσει την πρώτη αθλητική τουριστική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Παράλληλα επιδιώκεται, μέσω του αθλητικού τουρισμού, ο εμπλουτισμός και η ενίσχυση του αθλητικού γίγνεσθαι της πόλης, αλλά και οι προοπτικές που μπορεί να έχει μελλοντικά ως μεγάλο αθλητικό γεγονός της χώρας.