Ο Δήμος Τρίπολης συστήνεται στο ICC (vid)

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 09:39
Με ένα σύντομο και περιεκτικό βίντεο, ο Δήμος Τρίπολης συστήνεται στο ICC και τους εταίρους από τις υπόλοιπες 125 πόλεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Ο Δήμος Τρίπολης έχει κάνει ήδη σημαντικά βήματα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμο και τη μετάβασή του προς τις ευφυείς πόλεις, και η επιλογή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρόγραμμα “Η πρόκληση των 100 ευφυών πόλεων” υπερτονίζει το γεγονός.
Συνεχίζουμε δυναμικά προς αυτή την κατεύθυνση και προσκαλούμε φορείς και πολίτες να μας υποστηρίζουν στα βήματά μας μέσα από τη συμμετοχή τους στις δράσεις του προγράμματος.
————————————————————————-
The Municipality of Tripolis at the ICC
With a short and concise video, the Municipality of Tripolis introduces itself to the ICC and its partners from the other 125 cities which participate in the programme.
The Municipality of Tripolis has already made important steps towards digital transformation and its transition to being an intelligent city. Its selection by the European Commission to take part in the programme “100 Intelligent Cities Challenge” highlights the fact.
We carry on dynamically in this direction and we invite stakeholders and citizens alike to support our steps through their participation in the respective actions.