Το πανηγύρι της Τεγέας στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης

Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016 16:18

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης την Τρίτη 26 Ιουλίου 2016 και ώρα 16.00 στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Οριοθέτηση κοινόχρηστου χώρου για τη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης Τεγέας.Καθορισμός τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων στο πλαίσιο διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας Δήμου Τρίπολης.

Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου τήρησης όρων κανονισμού λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας Δήμου Τρίπολης.

Έγκριση παραχώρησης εγκαταστάσεων της Παιδικής Κατασκήνωσης του Δήμου Τρίπολης στον Ξενώνα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης.

Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Βλαχοκερασιάς.

Εκλογή δύο (2) Δημοτικών Συμβουλών από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για τη σύσταση της Εκτελεστικής Επιτροπής ως συλλογικού πειθαρχικού οργάνου κατά τις διατάξεις του Ν.3584/2007.