Παραμένει ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για τη Λακωνία το σαββατοκύριακο

Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018 19:16

Ενημέρωση σχετικά με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4)

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.civilprotection.gr), για την Παρασκευή 10, το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Αυγούστου 2018,  προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για όλους τους  Δήμους της ΠΕ Λακωνίας.Δεδομένης της κατηγορίας κινδύνου 4 συνιστούμε  στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να παίρνουν μέτρα αυτοπροστασίας και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο.

Εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή σε αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και σε όσους απασχολούνται στην ύπαιθρο να αποφύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Να τηρούν τις απαγορευτικές διατάξεις κυκλοφορίας οχημάτων σε Δασικές περιοχές όπως αυτές αναφέρονται στην απόφαση Αριθμ. Πρωτ: ΓΑ173889/234/2-7-2018 (ΑΔΑ:ΨΟΦΣ7Λ1-ΓΔ) της Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας.

Από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ_2018 1