Παράταση λόγω κακοκαιρίας στις εργασίες στην οδό Γρ. Λαμπράκη

Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019 14:09

Ο Δήμος Τρίπολης με την παρακάτω ανακοίνωσή του ενημερώνει:

«Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των καιρικών συνθηκών δεν έχει γίνει στεγανοποίηση του σκυροδέματος στο έργο αποκατάστασης καλύμματος φρεατίου, στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη.Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στο ένα ρεύμα της οδού, από συμβολή της με την οδό Μεταμορφώσεως έως την συμβολή της με την είσοδο της στην πλατεία Κολοκοτρώνη, θα παραταθεί έως την Τετάρτη 06-11-2019 και ώρα 15.00.

Η οδοσήμανση θα πραγματοποιηθεί με δική μας ευθύνη.

Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»