Παράταξη Παυλή: Δικό μας έργο η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Σπηλαίου Κάψια

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2020 09:52

Σε ανακοίνωσή της η παράταξη “Τρίπολη Πρωτεύουσα του Μοριά” με επικεφαλής τον Δημήτρη Παυλή ,αναφερόμενη στο έργο των Σπηλαίων Κάψια, δηλώνει τα εξής:

Ένα από τα έργα που δρομολογήσαμε ήταν η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στα Σπήλαια Κάψια που μετά και την ενοικίαση του κυλικείου που είδη λειτουργεί, δώσαμε μια αναζωογόνηση στα Σπήλαια με την επισκεψιμότητα που πλέον έχουν αφού συγκαταλέγονται στα 10 πιο αξιόλογα σπήλαια της ελληνικής επικράτειας.Περιγραφή Έργου: Προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες πεζοδρόμησης και επίστρωσης χώρων με κυβόλιθους, αντικατάστασης και επέκτασης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, διαμόρφωσης οδού πρόσβασης στο κτίριο διοίκησης και διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης. Θα πραγματοποιηθεί και πρόβλεψη διαδρομών και εγκαταστάσεων για ΑΜΕΑ (οδεύσεις, ράμπες κ.α.). Συντήρηση επισκευή καλής λειτουργίας ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού και ηλεκτρικών προαυλίου χώρου, αντικατάσταση κατεστραμμένων φωτιστικών. Τέλος, προβλέπεται να γίνει φύτευση φυτών.

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΨΙΑ

Προϋπολογισµός: 120.000,00 €

Φορέας Χρηµατοδότησης: ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΤΑΠΤΟΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020

Στοιχεία Ένταξης: 1286 / 30-7-2019

Κωδικός Πράξης: ΟΠΣ 5044940 ΑΡΚΑ∆ΙΑ2020

Φάση υλοποίησης: Υπάρχει είδη ανάδοχος

“ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ”