Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για τις Βιολογικές καλλιέργειες

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017 00:01

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσιεύτηκε η 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης του μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 που αφορά στην παράταση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων μέχρι 13-3-2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.minagric.gr/index.php/el/minagric-hot-news-el/4259-biologi-kalliergies11),  στην Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών ενδείξεων του ΥΑΑ&Τ (Λ. Αθηνών 58 Αθήνα, τηλ.: 210 5275276, 210 5275282) και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.