Παρέμβαση Ανδριανού στη Βουλή για τη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 12:55

Παρέμβαση Ανδριανού και τομέα Παιδείας της ΝΔ στη Βουλή για το φιάσκο της διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου…

Ο Βουλευτής Αργολίδας και αν. Υπεύθυνος του Τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός από κοινού με τους άλλους βουλευτές του κόμματος και μέλη του Τομέα κατέθεσε στη Βουλή Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαβρόγλου με θέμα το φιάσκο της διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.Το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Με την Υπουργική Απόφαση Φ.351.1/5/102172/Ε3/20-6-2018 (ΦΕΚ 2367/20 Ιουνίου 2018), ξεκίνησε η διαδικασία για την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και τη συγκρότηση των ΠΕΚΕΣ, όπως προβλέπονται από το ν. 4547/2018.

Από τα πρώτα στοιχεία, ενώ η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, παρατηρήθηκε μεγάλη απροθυμία συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην διαδικασία. Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν μόλις 1441 αιτήσεις για την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, ενώ το 2011 είχαν υποβληθεί 3094 αιτήσεις Σχολικών Συμβούλων. Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών μειώθηκε σε ποσοστό 53,4%! Σε συγκεκριμένες δε περιφερειακές Διευθύνσεις δεν υπήρξε ούτε μια αίτηση από ειδικότητες γνωστικών αντικειμένων, τα οποία εξετάζονται πανελλαδικά, όπως Φυσικών ή Μαθηματικών.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθ. 20 παρ. 10 του ν. 4547/2018, “η παύση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 και η έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ. πραγματοποιείται το αργότερο έως την 1.9.2018”, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, με δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες και για μία μόνο φορά, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό διεξαγωγής των συνεντεύξεων στις μεγάλες περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης (Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής), οι συνεντεύξεις προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 12/9/2018 και 15/9/2018 αντίστοιχα. Στη συνέχεια και μέχρι να αναλάβουν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η διαδικασία ορισμού των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕΚΕΣ, εκτιμάται ότι θα παρέλθει περίπου ένας μήνας.

Οι δε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, δεν έχουν καν ξεκινήσει.
Δεδομένου ότι η έναρξη του νέου σχολικού έτους βρίσκεται προ των πυλών, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1. Πότε εκτιμά ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών;
2. Δεδομένου ότι η παύση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 και η έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ. δεν θα έχει πραγματοποιηθεί έως την 1.9.2018, όπως προβλέπεται από το άρθ. 20 παρ. 10 του ν. 4547/2018, πότε προτίθεται να υπογράψει την σχετική παράταση λειτουργίας των καταργούμενων υπηρεσιών και οργανικών μονάδων;
3. Πώς θα καλυφθούν οι θέσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι οποίες θα παραμείνουν κενές μετά το τέλος της τρέχουσας διαδικασίας;
4. Πώς εξηγεί τον μειωμένο αριθμό αιτήσεων εκπαιδευτικών για την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου;”