Παρέμβαση Επιμελητηρίου για οδούς Τ. Σεχιώτη-ΙΒ’ & πλ. Πετρινού

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013 14:58

Σε συνέχεια της επιστολής της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Αρκαδίας στις 23 Νοεμβρίου, σχετικά με τις προτάσεις για την θέσπιση κανόνων λειτουργίας επί των υπό ανάπλαση οδών Εθν. Αντίστασης, Τ.  Σεχιώτη και επί της πλατείας Πετρινού, ο Πρόεδρος και η Διοίκηση δέχθηκαν από τους ιδιοκτήτες καταστημάτων: Μαζικής Εστίασης, Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Εμπορικών και ιδιοκτήτες–οικοπεδούχους των άνω δρόμων, υπογεγγραμένες επιστολές τις οποίες και απέστειλε  στον Δήμαρχο Τρίπολης, μαζί με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Δείτε τις επιστολές αναλυτικά:* Επιστολή Επιμελητηρίου Αρκαδίας στο δήμαρχο Τρίπολης

* Επιστολή ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της πλατείας Πετρινού

* Επιστολή ιδιοκτητών καταστημάτων μαζικής εστίασης, εμπορ. καταστημάτων κλπ. επί των (υπό ανάπλαση) οδών Τ. Σεχιώτη & Εθν. Αντιστάσεως