Καταγγελία Σωματείων ΔΕΗ Μεγαλόπολης για αδικαιολόγητη μετακίνηση εργοδηγού

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016 20:28

Αναίτια και αδικαιολόγητη η μετακίνηση του Εργοδηγού Κ. Στράγκα από το Συνεργείο Υποστήριξης της Εκμετάλλευσης

Η Διεύθυνση του ΛΚΜ αντί να αξιοποιεί όλο το προσωπικό  δημιουργεί νέα «ψυγεία» και στην κατώτερη βαθμίδα της Ιεραρχίας.Η Διεύθυνση του ΛΚΜ προχώρησε στην μετακίνηση του Εργοδηγού Κων/νου Στράγκα από τον Υποτομέα Υποστήριξης (πρωινό Συνεργείο) του Τομέα Εκμετάλλευσης στον Υποτομέα Ποιοτικού Ελέγχου και Διακίνησης λιγνίτη. Η μετακίνηση του συναδέλφου έγινε χωρίς καμία αιτιολογία και κυρίως χωρίς να συντρέχει κανένας υπηρεσιακός λόγος. Απλά του ανακοινώθηκε η μετακίνηση του από τις 21 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας η μετακίνηση έγινε με επιμονή στελεχών της ΔΛΚΜ με αδικαιολόγητες αιτιάσεις σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων του εν λόγω Συνεργείου.

Ο βασικός λόγος της μετακίνησης είναι η τακτοποίηση «ημετέρων» στην θέση του Εργοδηγού του εν λόγω Συνεργείου.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ την μετακίνηση του συναδέλφου ως αυθαίρετη, αδικαιολόγητη και προσβλητική για το υπηρεσιακό και επαγγελματικό ήθος του καθώς και για την αποτελεσματική συμβολή του Συνεργείου στην απρόσκοπτη διαθεσιμότητα του ΛΚΜ μέσα σε δύσκολες και αντίξοες συνθήκες.

Η μετακίνηση αυτή με την λογική «αποφασίζομεν και διατάζομεν», προκαλεί τους εργαζόμενους και τα Σωματεία του χώρου παραβιάζοντας δικαιώματα των εργαζομένων.

Στη δύσκολη συγκυρία που διατρέχει η Επιχείρηση μας και το ΛΚΜ το μόνο που δεν χρειάζεται είναι ενέργειες παραγκώνισης εργαζομένων και δημιουργίας νέων «ψυγείων».
Αντίθετα απαιτείται η ενεργοποίηση και αξιοποίηση όλου του προσωπικού.

Καλούμε τη ΔΛΚΜ να προχωρήσει άμεσα στην άρση μετακίνησης του Κων/νου Στράγκα και την παραμονή του στο πρωινό Συνεργείο του Υποτομέα Υποστήριξης του Τομέα Εκμετάλλευσης και την εμπέδωση ήρεμου εργασιακού κλίματος και σεβασμού της αξιοπρέπειας των εργαζομένων.

Εάν η ΔΛΚΜ και η Γ.Δ./ΟΡ. δεν προβεί στην αποκατάσταση του παραπάνω προβλήματος η αγωνιστική αντίδραση του σ.κ. θα είναι ο μόνος δρόμος.
Το συνδ. κίνημα θα αποτρέψει αντεργατικές πρακτικές υπερασπίζοντας την βιώσιμη προοπτική της Επιχείρησης και του ΛΚΜ καθώς και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Τα Δ.Σ. των Σωματείων

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΘΜΩΝ (Σ.Ο.Σ) Δ.Ε.Η ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ – ΒΟΗΘΩΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»