Παιδική Χορωδία θα λειτουργήσει η Μητρόπολη Μαντινείας και Κυνουρίας

Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2021 11:16

Ο Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας Αλέξανδρος εξέδωσε ανακοίνωση στην oποία αναφέρει:

Πρός
Τόν ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν
τῆς Μητροπόλεως Μαντινείας καί ΚυνουρίαςΧριστιανοί μου εὐλογημένοι,

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαντινείας καί Κυνουρίας σᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἀπό τήν Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2021, ξεκινάει τήν προσπάθειά της γιά τή δημιουργία μιᾶς Παιδικῆς Χορωδίας τῆς Μητροπόλεως ὑπό τήν εὐθύνη καί τήν διεύθυνσι τῆς καθηγητρίας πιάνου καί ἀνωτέρων θεωρητικῶν Μουσικῆς κ. Ἑλένης Ἀλεξοπούλου.

Σκοπός τῆς Χορωδίας μας αὐτῆς εἶναι·  πρῶτον νά κρατήσωμε τά παιδιά μας κοντά μας, δεύτερον νά ἀξιοποιήσωμε  τό θεῖον δῶρον τῆς φωνῆς τους καί τρίτον νά κοινωνικοποιήσωμε σωστά τή νέα μας γενιά μέ τά ἄπειρα ὀφέλη τῆς Μουσικῆς.

Οἱ ἐγγραφές, τά μαθήματα καί οἱ πρόβες θά γίνωνται κάθε Κυριακή στίς 5 ἡ ὥρα τό ἀπόγευμα στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεως, πού εὑρίσκεται στήν πλατεία Ἐθνάρχου Μακαρίου τῆς πόλεώς μας.

Ἀνακοινώνοντες λοιπόν ὅλα τά ἀνωτέρω, παρακαλοῦμεν τούς γονεῖς νά παροτρύνετε τά παιδιά σας νά συμμετάσχουν στήν προσπάθεια αὐτή τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἐμεῖς περιμένουμε ὅλα τά παιδιά  μας ἀπό ἡλικίας 6 ἐτῶν καί ἄνω νά ἐγγραφοῦν στή Χορωδία τῆς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας καί διατελοῦμε μέ εὐχές καί εὐλογίες

Ο   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

† Ὁ Μαντινείας καί  Κυνουρίας  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ