Πελοποννησιακό Σύμφωνο Ποιότητας θεσπίζει η Περιφέρεια

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013 09:02

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Πε.Συ Πελοποννήσου, ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο Πελοποννησιακό Σύμφωνο Ποιότητας το οποίο, όπως τόνισε, «για πρώτη φορά θεσπίζεται για όλα τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες τουρισμού και εστίασης, παρά το ότι το έχουν εξαγγείλει 25 υπουργοί διαφορετικών κυβερνήσεων χωρίς ποτέ να έχει γίνει πράξη. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνουμε το προϊόν μας, το καθιστούμε διακριτό, αλλά και πρωτοπορούμε για μία ακόμη φορά».Στο Περιφερειακό Συμβούλιο παρουσιάστηκε από την αρμόδια Αντιπεριφειάρχη κα Κωνσταντίνα Νικολάκου ο στρατηγικός σχεδιασμός και τα βασικά εργαλεία για μια σύγχρονη και στοχευμένη παρουσία της Πελοποννήσου στο διεθνές περιβάλλον. Στόχος είναι η ολοκληρωμένη προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως συνόλου προορισμών, οι οποίοι δικτυώνονται θεματικά και αποτελούν αλληλοσυμπληρούμενα στοιχεία ενός συνεκτικού συνόλου.

Έγινε επίσης αναλυτική παρουσίαση των βασικών έργων μέσω των οποίων θα υλοποιηθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου όσον αφορά την στρατηγική προβολής της.

Το μεγαλύτερο μέρος του έργου που έχει ήδη ολοκληρωθεί κατατείνει στη χρήση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, για την προβολή του προορισμού της Πελοποννήσου σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει, προς όφελος του ενημερωμένου απαιτητικού επισκέπτη.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε η Ανάπτυξη Συστήματος Ταυτότητας για τον προορισμό Πελοπόννησος, όπου με μεθοδολογική επιστημονική προσέγγιση σχεδιάστηκε το Destination Branding και η Ταυτότητα του Προορισμού, καθώς και η δημιουργία μοναδικών, διαφοροποιημένων «εμπειριών», συνδυασμών δηλαδή διάφορων τουριστικών πόρων (δραστηριότητες, θεάματα, αξιοθέατα κτλ.) σε μία ενιαία, βιωματική λογική, ώστε να επιτευχθεί η Καθολική Προσέγγιση και η Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Προορισμού.

Στόχος είναι οι εμπειρίες να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές για την τουριστική προσφορά της Πελοποννήσου. Οι εμπειρίες δημιουργήθηκαν αξιοποιώντας υπάρχοντα αξιόλογα στοιχεία της τουριστικής προσφοράς της περιφέρειας όπως προορισμούς, αξιοθέατα, περιβάλλον, προϊόντα, δραστηριότητες, θεάματα, παραδόσεις, γιορτές, υποδομές και τρόπο ζωής.

Παρουσιάστηκε ακόμα η εφαρμογή του σχεδιασμού branding σε εργαλεία όπως:

*  λογότυπο

*  έντυπο προωθητικό υλικό,

*  τουριστικό περίπτερο,

*  καταχωρήσεις,

*  portal,

*  banner,

*  newsletter,

*  εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας,

*  τουριστικά σποτ

 Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα όπως η ολοκληρωμένη πλατφόρμα (Portal) για την υποστήριξη της τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν και πρωτοποριακά εργαλεία για προορισμό όπως ο τουριστικός φορητός οδηγός- Native Mobile Apps για την προβολή του προορισμού Πελοπόννησος και η εφαρμογή – παίγνιο έξυπνων συσκευών κινητής τηλεφωνίας (Educational Smartphone Games).

Μέσω των έργων που παρουσιάστηκαν, ξεκίνησε και η παρουσία της Πελοποννήσου στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (social media), ενώ περιλαμβάνονται ενέργειες ως προς την ανάλυση των αγορών στόχευσης και των ομάδων ενδιαφέροντος, τον εικαστικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη περιεχομένου για τα Social Media της Περιφέρειας Πελοποννήσου και πιο συγκεκριμένα για:

*  Facebook

*  Twitter

*  YouTube

Ο ρόλος της Πελοποννήσου καθίσταται πλέον κομβικός ως προς τη ενίσχυση και διαχείριση της εικόνας του προορισμού στο ψηφιακό περιβάλλον.

Βασική παράμετρος τέλος του στρατηγικού σχεδιασμού για τον τουρισμό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υλοποιείται με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της Πελοποννήσου και στοχεύει στη διασύνδεση του τουρισμού με την παραγωγή και τον εν γένει πρωτογενή τομέα. Για το σκοπό αυτό έχει υλοποιηθεί και τέθηκε υπό την έγκριση του σώματος του Περιφερειακού Συμβουλίου το Πελοποννησιακό Σύμφωνο Ποιότητας. Το Πελοποννησιακό Σύμφωνο Ποιότητας θα αποτελέσει την δικτύωση εκείνη όπου ο ένας τομέας θα προωθεί και θα ενισχύει τον άλλον.

«Από τον Πελοποννησιακό λαό πήραμε εντολή να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και το εφαρμόζουμε με απόλυτη συνέπεια, όπως συγκεκριμένα στον τουρισμό» δήλωσε τέλος ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης.