Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κοραή

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019 13:52

Με απόφαση του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου Τάσου Κακλαμάνου, χορηγήθηκε στον κ. Κοντόση Βασίλειο , άδεια χρήσης δρόμου, με διακοπή κυκλοφορίας, στην οδό Κοραή 6, από τη συμβολή της με -την οδό Κωνσταντοπούλου έως τη συμβολή της με την οδό Καρακάλου, την Τετάρτη 10-07-2019 και κατά τις ώρες 07.30 έως 11.30, προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκφόρτωση οικοδομικών υλικών.
Η οδοσήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας αποτελούν ευθύνη του ενδιαφερομένου και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στο οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο βαρύνει τον ίδιο.
Η άδεια δύναται ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.