Ψήφισμα διαμαρτυρίας ΔΣ Βόρειας Κυνουρίας για τη δακοκτονία και την καταστροφή της ελαιοπαραγωγής

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016 16:03

Η διαπαραταξιακή επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 191/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας και η οποία αποτελείται από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Χονδρολέο Ιωάννη, Παινέση Γρηγόριο, Καμπύλη Άγγελο και Αδάμη Παναγιώτη, συνεδρίασε στις 25/10/2016 στο γραφείο του Δημάρχου κ. Παναγιώτη Μαντά και παρουσία του, αποφάσισε τη σύνταξη και αποστολή του συγκεκριμένου ψηφίσματος.

Διαβάστε το ψήφισμα αναλυτικά εδώ