Ράπιντ τέστ σε Βυτίνα και Λαγκάδια

Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2021 17:30

Την Παρασκευή 13 Αυγούστου κλιμάκιο του Ε.Ο.Δ.Υ. θα επισκεφθεί τη Γορτυνία, με
σκοπό τη διενέργεια γρήγορων τεστ ανίχνευσης της covid-19 σε δημότες που
επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των
ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν, έχει ως εξής:
 Τοπική Κοινότητα Λαγκαδίων, από τις 11:30 π.μ.
 Τοπική Κοινότητα Βυτίνας, από τις 13:00 μ.μ.

Απαραίτητα, οι προσερχόμενοι δημότες να έχουν μαζί τους τον Α.Μ.Κ.Α. ή την
ταυτότητά τους.
Στόχος της εν λόγω δράσης είναι να αποφευχθεί η διασπορά του ιού στην κοινότητα,
εφόσον αυτός ανιχνευθεί σε πολίτες, μέσω των γρήγορων τεστ που θα
πραγματοποιήσει το κλιμάκιο. Καλούμε τους δημότες να ανταποκριθούν στο κάλεσμα
με αίσθημα ευθύνης. Ο Δήμος Γορτυνίας βρίσκεται σε επαγρύπνηση και στενή
συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για την προστασία των πολιτών.