Σχολή Κριτών – Χρονομετρητών κολύμβησης από τον ΚΟΑΤ

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019 13:09

Ο ΚΟΑΤ, μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Κολύμβησης Πελοποννήσου, με την έγκριση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ) και την υποστήριξη του Συνδέσμου Κριτών Κλασσικού Αθλητισμού Αρκαδίας – Λακωνίας – Μεσσηνίας, διοργανώνει Σχολή Κριτών-Χρονομετρών Κολύμβησης, την Κυριακή 31 Μαρτίου και από ώρα 09:00.

Στόχος είναι η εκπαίδευση των ενδιαφερομένων στους κανόνες που ισχύουν στην κολύμβηση και η πιστοποίηση νέων κριτών. Δημιουργείται η δυνατότητα συμμετοχής και υποστήριξης κολυμβητικών αθλητικών αγωνιστικών διοργανώσεων, υπό την έγκριση της ΚΟΕ των Περιφερειακών Επιτροπών και των Συλλόγων-Ομίλων.Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων της Σχολής, θα δοθεί δίπλωμα Κριτή – Χρονομέτρη Κολύμβησης στους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα κατέχουν τις παρακάτω ιδιότητες:

o Κριτές στροφών
o Κριτές αφίξεων
o Γραμματεία αγώνων
o Χρονομέτρες
o Αφέτες

Ο τόπος διεξαγωγής της Σχολής θα είναι η αίθουσα εκδηλώσεων, στον πρώτο όροφο του Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης.

Εκπαιδευτής της Σχολής είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος της ΚΟΕ, κ. Χριστόδουλος Χούμας.

Πληροφορίες και Δηλώσεις συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώσουν την αίτηση για την συμμετοχή τους στο χώρο διεξαγωγής της Σχολής.