Σε «Λαογραφική Έκθεση Ναυτικής Παράδοσης Τσακωνιάς» μετατρέπεται το παλιό δημοτικό Τυρού

Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019 12:37
Φωτο: leonidion.gr

Ο ΦιλόΔημος για άλλη μια φορά αγκαλιάζει τις ανάγκες των Δήμων της Αρκαδίας, εντάσσοντας την πρόταση του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για την “Αποκατάσταση – Μετατροπή κτιρίου παλαιού δημοτικού σχολείου Τυρού σε Λαογραφική Έκθεση Ναυτικής Παράδοσης Τσακωνίας”, Προϋπολογισμού 744.400,00 €.

Η πρόταση αποτελείται από δύο υποέργα:Υποέργο 1:«Αποκατάσταση – Μετατροπή κτιρίου παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τυρού σε λαογραφική Έκθεση Ναυτικής Παράδοσης Τσακωνιάς». Το υποέργο 1 αφορά στην υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων για την αποκατάσταση του κτιρίου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τυρού, όπως περιγράφονται στην Αρχιτεκτονική Οριστική Μελέτη του έργου.

Υποέργο 2: «Χώρος προβολής της Θάλασσας & της Αλιείας στον Τυρό Αρκαδίας».
Το υποέργο 2 αφορά στην υλοποίηση δράσεων για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής ως χώρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης επισκεπτών σχετικά με το θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον και τις οικονομικές δραστηριότητες του ανθρώπου.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός σημαντικού πόλου έλξης στην περιοχή του Τυρού και ανάπτυξης θεματικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.