Σημαντικές αποφάσεις για την Αρκαδία από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελ/σου

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021 10:07

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών έργων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που συνεδρίασε την Τετάρτη 26 Μαΐου.

Μεταξύ άλλων, ενέκρινε  την επαναπροκήρυξη με νέες προδιαγραφές του συνοπτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 74.263,60 ευρώ, για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.Ακόμα, η Επιτροπή ενέκρινε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την ανάθεση της πράξης που αφορά στην επικαιροποίηση της μελέτης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου στη Μεγαλόπολη.

Στη συνεδρίαση, τέλος, η Οικονομική Επιτροπή συζήτησε εκτός ημερησίας διάταξης τρία ακόμα θέματα, προβαίνοντας στη ανάδειξη οριστικού μειοδότη στο έργο αποκατάστασης βατότητας του δρόμου από την διασταύρωση Βλαχέρνας – Χωτούσα – Λίμνη, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ και προσωρινού μειοδότη στο έργο συντήρησης και βελτίωσης του επαρχιακού δρόμου Τρίπολη – Βούρβουρα – Αγιος Πέτρος, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ.