Συνάντηση Γενικού Γραμματέα…

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011 12:22

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσος Αποστολόπουλος, είχε συνάντηση σήμερα με το Σύλλογο Εργοληπτών Μεσσηνίας. Ο Πρόεδρος του συλλόγου κ. Γεωργουλόπουλος Γεώργιος, ο Αντιπρόεδρος κ. Ζωντανός Ηλίας, ο κ. Μηχαλόπουλος Νίκος μέλος του συλλόγου και ο κ. Τζαμουράνης Γεώργιος Γραμματέας του συλλόγου, συζήτησαν με το κ. Αποστολόπουλο και του ανέφεραν τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε έργα της περιοχής και ιδιαίτερα το πρόβλημα κατάτμησης έργων που εκτελούνται από Δήμους. Ο κ. Αποστολόπουλος, αφού κατανόησε την άμεση ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων που έχουν προκύψει, δεσμεύτηκε πως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και οι υπηρεσίες της, θα σταθούν αρωγοί, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και της νομιμότητας, στην επίλυση και διευκόλυνση των διαδικασιών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα με τις δύο πλευρές να συμφωνούν σε εκ νέου συνάντηση.