Συνεδρίαση επιτροπής διαβούλευσης Δ.Μεγαλόπολης για τη μεταλιγνιτική εποχή

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020 18:20

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε όπως, την 29η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα 18:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να κατατεθούν προτάσεις για  το παρακάτω θέμα:  1. Κατάθεση προτάσεων για τη μεταλιγνιτική εποχή.

 

Ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Δήμου Μεγαλόπολης

 

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης