Συνεδριάζει στις 7 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας

Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018 14:44
Το Δημαρχείο Λεωνιδίου

Η 16η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, θα πραγματοποιηθεί στο πρώην δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (7η) Αυγούστου (2018) – ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα  εξής:

Θέμα 1ο: Επί αιτήσεως Μορφωτικού Συλλόγου Λεωνιδίου που αφορά παραχώρηση χρήσης προαυλίου χώρου Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου για την πραγματοποίηση συναυλίας το Σάββατο 11 Αυγούστου 2018. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)Θέμα 2ο: Επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλων Βλησιδιάς που αφορά παραχώρηση Δημοτικού χώρου στο πλαίσιο της ετήσιας πολιτιστικής εκδήλωσης του Συλλόγου την Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018 στη Τ.Κ. Βλησιδιάς. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 3ο: Επί αιτήσεως Αθλητικής Ένωσης τέως Δήμου Μαρίου που αφορά παραχώρηση Δημοτικού χώρου για τη διενέργεια χοροεσπερίδας τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 στη Τ.Κ. Πουλίθρων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 4ο: Περί του καθορισμού των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο της αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «Απολλώνιος Δρόμος 2018» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Αυγούστου 2018 στη Δ.Ε. Τυρού. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

Θέμα 5ο: Περί του καθορισμού των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Γιορτή Τσακώνικης Μελιτζάνας 2018» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Αυγούστου 2018 στη Δ.Κ. Λεωνιδίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 6ο: Περί του καθορισμού προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018 στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Πολιτιστική εβδομάδα Τυρού (Φεστιβάλ «ΠαραΤυρό» 2018)», στη Δ.Ε. Τυρού. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 7ο:  Επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου Παραλίας Τυρού Σαπ/κων «O Απόλλων» σχετικά με επιχορήγηση για την κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 8ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση μέσω αποθεματικού του ΚΑΕ 00-6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών» με το ποσό των (4.000,00)€. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 9ο:  Περί της εξόφλησης λογαριασμού ΔΕΗ ακινήτου «καντίνα» στη Πλάκα Λεωνιδίου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 10ο: Περί της εγκρίσεως εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 11ο: Περί της έγκρισης χρηματοδότησης του ΝΠΙΔ «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νότιας Κυνουρίας» (ΔΗΚΕΝΚ), με το ποσό των 40.000,00€. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

Θέμα 12ο:  Περί του καθορισμού αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 13ο: Περί της χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Νικήτα Εγγλέζου του Γεωργίου στη Τ.Κ. Σαπ/κων. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 14ο: Επί αιτήσεως δημότη η οποία αφορά επανεξέταση λογαριασμού υδρεύσεως στη Δ.Ε. Τυρού. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 15ο: Περί της παραχώρησης των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων στον Αθλητικό Σύλλογο Λεωνιδίου «Το Λεωνίδιο». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 16ο: Περί της παραχώρησης των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων στον Αθλητικό Σύλλογο “Απόλλων Τυρού”. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 17ο: Περί της παραχώρησης των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Αθλητικό Σωματείο «Ολυμπιακός Λεωνιδίου». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 18ο: Περί της παραχώρησης των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Αθλητική Ένωση τ. Δήμου Μαρίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 19ο: Περί της διαπίστωσης ή μη, αδυναμίας εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας με ιδία μέσα του Δήμου και της σύναψης δημόσιας σύμβασης καθαριότητας με ιδιώτη.  (Τρούμπας Δημήτριος)

Θέμα 20ο: Περί της έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Δημήτριος Κολινιώτης