Συνεδριάζει το ΔΣ Μεγαλόπολης για το master plan

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020 16:21

Σας προσκαλούμε όπως, την 19η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης (Αίθουσα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ), σε τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για  το παρακάτω θέμα:

1. Συζήτηση επί του σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (MASTER PLAN) και λήψη απόφασης για συγκεκριμένη πρόταση επί της Διαβούλευσης.Η παρούσα πρόσκληση για τη συζήτηση του θέματος εκδίδεται κατόπιν της από 07.10.2020 με αριθμ. πρωτ. 12114/07-10-2020 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης των Δημοτικών Συμβούλων (9) της δημοτικής παράταξης «ΝΕΑ ΑΡΧΗ», κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2α του ν. 3852/2010 «… – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α΄), όπως έχουν ισχύ, αλλά και μετά την καταψήφιση της συζήτησης του ιδίου θέματος, λόγω του μη κατεπείγοντος, κατά την έκτακτη συνεδρίαση της 11ης /10/2020.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης