Συζητήθηκε η αίτηση αναστολής κατά της απόφασης για τα τέλη ύδρευσης

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 18:32
Άποψη του χωριού Βαλτεσινίκο στο Δήμο Γορτυνίας

Συζητήθηκε η αίτηση αναστολής κατά της απόφασης του Δήμου Γορτυνίας για τα τέλη ύδρευσης του έτους 2016 και εκδόθηκε η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τριπόλεως έκρινε οτι αρμόδιο δικαστήριο για τη συζήτηση της αίτησης αναστολής είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας.Ο φάκελος της υπόθεσης θα παραπεμφθεί για συζήτηση στο ΣτΕ και μέχρι εκδόσεως αποφάσεως ισχύουν ακριβώς τα προβλεπόμενα στην προσωρινή διαταγή που έχει ήδη εκδοθεί.