Σπούδασε στην ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ Τρίπολης | Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι

Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2021 12:53

Είσαι νέος 15-23 ετών;

Θες να σπουδάσεις• Αισθητική Τέχνη
• Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική
• Μαγειρική Τέχνη

Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην Σχολή με την πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. το πρωί πραγματοποιούν Μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη Σχολή.

Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 21,78 € για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης για 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα).

Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ :

•Πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με αμοιβή και ασφάλιση •Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια •Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα •Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό •Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές •Δικαιούνται αναβολή στράτευσης •Λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται: Κωδικοί taxis, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, τίτλος σπουδών ( τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου), δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων, νομιμοποιητικά έγγραφα για υποψηφίους εκτός Ε.Ε.

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος αν είναι 18 ετών και άνω ή ο νόμιμος κηδεμόνας του αν είναι ανήλικος Πληροφορίες για την ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Τρίπολης 2710243714, 2710234608

Ταχ. Διεύθυνση Τέρμα Καραϊσκάκη

Εγγραφές

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed